Inwestycje w startupy Fundusz Venture Capital LEVEL2

level 2 ventures

Level2 zapewni spółkom portfelowym, niespotykany dotąd na rynku, szeroki zakres wsparcia biznesowego i operacyjnego w formule complete environment, dzięki dedykowanemu programowi rozwojowemu – Development4Startups Program oraz współpracy z ekspertami branżowymi. Strategia funduszu zakłada reinwestycję kapitału pozyskanego z exitów, co w okresie następnych siedmiu lat ma pozwolić osiągnąć pozycję największego funduszu venture w regionie CEE. Salesbook to platforma akceleracji sprzedaży oferowana w modelu SaaS, która wspomaga i automatyzuje pracę przedstawicieli handlowych, zwiększając ich efektywność o ponad 50%. Oprócz elementów strukturyzujących proces sprzedaży poprzez prezentację firmy, analizę potrzeb, kalkulator oferty i możliwość podpisania umowy (również online), zawiera funkcjonalność CRM oraz rozbudowane raportowanie pozwalające na analizę pracy handlowców w czasie rzeczywistym. Salesbook może działać jako autonomiczny system lub w modelu integracji z każdym oprogramowaniem typu CRM/ERP. Rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się zarówno w tradycyjnym modelu spotkań z klientami, jak i w modelu sprzedaży online.

Główne filary programu obejmują wzmocnienie networkingu, rekomendacje i możliwości kooperacji z liderami w swoich branżach, szeroko zakrojone działania promocyjne oraz dedykowane inicjatywy edukacyjne. – Zależy nam na istotnym podniesieniu prawdopodobieństwa sukcesu nie tylko na etapie wyboru startupu, ale szczególnie na etapie budowy jego wartości i skalowania biznesu. Zapewnia on zarówno rozwój kompetencji Founderów jak i elementy wsparcia firmy w obszarach zarządzania, marketingu, https://www.investorynews.com/maxitrade-opinie-wyp-aty-forum/ sprzedaży, HR oraz szeroko rozumianej operacyjności – wyjaśnia Piotr Pawłowski, Partner Zarządzający Level2 Ventures. – Jako organizacja biznesowa, która od wielu lat zrzesza przedsiębiorstwa z szeroko pojętego sektora usług biznesowych, wiemy, jak ważne jest budowanie networku opartego na relacjach, który niejednokrotnie ułatwia i przyspiesza rozwój firmy na wielu poziomach. CTHINGS.CO digitalizuje i integruje procesy produkcyjne, logistyczne, analityczne i biznesowe.

  1. Strategia funduszu zakłada reinwestycję kapitału pozyskanego z exitów, co w okresie następnych siedmiu lat ma pozwolić osiągnąć pozycję największego funduszu venture w regionie CEE.
  2. Uważamy go jednak tylko za pierwszy poziom wsparcia, którego potrzebujesz.
  3. SunRoof pierwszy na rynku dostawca zintegrowanych dachów, spełniających jednocześnie rolę tradycyjnego dachu jak i wydajnych i ekologicznych paneli solarnych.
  4. Dzięki dobrze zaprojektowanym procesom pracy na platformie użytkownicy korzystają z efektu sieciowego otrzymując unikalne na rynku wartości.

Oferuje bezkonkurencyjne rozwiązania end-to-end, które znajdują zastosowanie w obszarze produkcji, logistyki i magazynowania, a także inteligentnego zarządzania miastami. DBR77.com jest pierwszą w Europie Platformą Robotów, łączącą w jednym miejscu społeczność producentów robotów, integratorów linii produkcyjnych, inwestorów (właścicieli linii produkcyjnych) i doradców. Marketplace oferuje funkcjonalną aplikację 3D, w modelu SaaS, umożliwiającą wstępną koncepcję robotyzacji procesu produkcyjnego.

Level2 Ventures zainwestuje ponad 130 mln zł w startupy technologiczne

Jest producentem urządzeń 5G, oprogramowania wbudowanego i aplikacji chmurowych. Zapewnia klientom zintegrowane, bezpieczne i kompatybilne na każdym poziomie systemy transmisji danych, które optymalizują pracę, zwiększają bezpieczeństwo i umożliwiają pełną kontrolę nad procesami. Firma współpracuje z globalnymi operatorami sieci komórkowych i dostawcami infrastruktury 5G.

level 2 ventures

– W Level2 Ventures uważamy, że kapitał to tylko pierwszy poziom wsparcia. To, co ma prawdziwą wartość to doświadczenie biznesowe i operacyjne w budowaniu biznesu oraz jego skalowaniu, którym, jako doświadczeni CEO, chcemy się dzielić. Uważamy, że dopiero takie połączenie kapitału oraz silnego wsparcia biznesowego realizowanego w formule partnerskiej współpracy funduszu i startupu pozwala zwiększać szanse na osiągnięcie globalnego sukcesu – mówi Adam Rudowski, założyciel i Partner Zarządzający Level2 Ventures. Level2 Ventures na inwestycje w startupy przeznaczy ponad 130 mln zł pochodzących ze środków prywatnych.

Strukturyzacja procesu VC

Naszym celem jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań SaaS, które umożliwiają efektywne zarządzanie obsługą klienta, procesami biznesowymi i danymi. Dzięki naszym usługom, MŚP mogą czerpać korzyści z technologii, które dotąd były dostępne głównie dla dużych korporacji, zyskując przewagę konkurencyjną oraz zapewniając bezpieczeństwo danych zgodnie z aktualnymi regulacjami. DoxyChain jest pierwszym w Europie, kompleksowym rozwiązaniem DMS (do zarządzania dokumentami) opartym na blockchain. Dzięki zastosowanej technologii i decentralizacji, oferuje niespotykany dotychczas poziom bezpieczeństwa, transparentności i wiarygodności operacji wykonywanych na dokumentach. Rozwiązanie jest w pełni zgodne z RODO i posiada prawnie wiążące podpisy zgodne z eIDAS oraz uwierzytelnianie użytkowników zapobiegające oszustwom.

level 2 ventures

Środki funduszu to w całości kapitał prywatny, pochodzący od założycieli oraz kilku Limited Partners, co pozwala na elastyczne podejście zarówno w zakresie wyboru targetów inwestycyjnych, jak i zarządzania portfelem funduszu. SunRoof pierwszy na rynku dostawca zintegrowanych dachów, spełniających jednocześnie rolę tradycyjnego dachu jak i wydajnych i ekologicznych paneli solarnych. Hybrydowe rozwiązanie zdecydowanie redukuje całościowe koszty instalacji, podnosi bezpieczeństwo użytkowania i oferuje ponadstandardową estetykę. SunRoof dynamicznie rozwija się na rynkach kilku kontynentów, w planach ma stworzenie dla użytkowników kompletnego ekosystemu energetycznego. – Zależy nam na pogłębieniu relacji pomiędzy startupami a dużymi przedsiębiorstwami, które umożliwi z jednej strony walidację pomysłów na wczesnych etapach rozwoju, a z drugiej adopcję innowacyjnych rozwiązań tam, gdzie mogą przyczynić się one do optymalizacji procesów lub zwiększenia efektywności. Zakładamy też możliwy scenariusz inwestycji ze strony korporacji w młode firmy, będące bardziej efektywne pod kątem produktów i rozwiązań, niż własne działy R&D.

Rozwój kompetencji Founderów

Narzędzie umożliwia „cofanie się w czasie” do momentu wystąpienia błędu i jego naprawę. Obecnie programiści tracą procent czasu na korygowanie wadliwego kodu, dzięki rozwiązaniu RevDeBug, niemal w całości ten czas, można przeznaczyć na kreacje i tworzenie nowego kodu. Zainwestowaliśmy w autoMEE, przełomową platformę optymalizacji i automatyzacji wewnętrznych procesów biznesowych, wykorzystującą zaawansowane technologie AI.

– Chcemy, aby region CEE, a w szczególności Polska, były kojarzone z innowacjami i nowoczesną technologią. W porównaniu do rynku startupowego w Europie Zachodniej mamy jeszcze bardzo dużo do nadrobienia. Wierzymy, że formuła Level2 Ventures oparta na niestandardowym podejściu i partnerskiej współpracy z Founderami, pozwoli ten cel znacząco przybliżyć – podsumowuje Adam Rudowski. Sea Machines to lider w dziedzinie pionierskich autonomicznych systemów dowodzenia i kontroli dla przemysłu morskiego.

Założona w 2015 roku w Bostonie firma tworzy autonomiczne oprogramowanie i systemy dla statków, które zwiększają bezpieczeństwo, wydajność i osiągi statków, łodzi roboczych i innych statków komercyjnych. Talent Alpha to kompletna platforma Talent Intelligence & Marketplace pozwalająca na skuteczne zarządzanie talentami IT w organizacji. Founderom i Menedżerom naszych spółek portfelowychoferujemy Development 4Startups Program, który pozwala na szybkiewzmocnienie kompetencji menedżerskich w kluczowych dla rozwoju startupu obszarach. Doświadczenie menedżerskie, pomoc w rekrutacji talentów, marketing, szkolenia i sprawdzona operacyjność to tylko część tego, czego możesz od nas oczekiwać.

Dzięki dobrze zaprojektowanym procesom pracy na platformie użytkownicy korzystają z efektu sieciowego otrzymując unikalne na rynku wartości. Ciężkiej pracy oraz ilu prób i błędów wymaga odniesienie sukcesu. Uważamy go jednak tylko za pierwszy poziom wsparcia, którego potrzebujesz. AutoMEE to firma oferująca usługi w zakresie zaawansowanej automatyzacji i sztucznej inteligencji, dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom.

Level2 Ventures to fundusz venture capital operujący w regionie CEE od 2021 roku. Inwestuje  w startupy technologiczne z obszarów B2B SaaS i Marketplace, rozwiązań opartych o AI, WEB 3.0 & Blockchain, Industry 4.0, Sustainability i Pet Tech na etapach pre-Seed, Dow Jones Today Seed i rundy A. Założony i prowadzony przez doświadczonych CEO z branży ICT, Adama Rudowskiego i Piotra Pawłowskiego. Program CASPEN4Startups w formule komercyjnej rusza 18 lipca 2022 i jest przeznaczony dla startupów i scale’upów z regionu CEE.